Trường Phát Group - Chuyên gia máy móc xây dựng
    Trường Phát Group - Chuyên gia máy móc xây dựng

Tuyển dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------o0o--------------- Số 01/TP/08/05/2019                                          Hà Nội, Ngày 08 tháng 05 năm 2019 THÔNG BÁO (V/v Tuyển ...

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ MÁY TRƯỜNG PHÁT đang duy trì sứ mệnh là NHÀ CUNG CẤP MÁY BƠM NƯỚC - MÁY XÂY DỰNG - THIẾT BỊ NÂNG HẠ số một tại VIỆT NAM. Trải qua hơn 20 năm xông xáo ...

Tuyển nhân viên Seo có kinh nghiệm...

01

Đối tác tin cậy