Trường Phát Group - Chuyên gia máy móc xây dựng
    Trường Phát Group - Chuyên gia máy móc xây dựng

Máy uốn đai sắt dùng như thế nào?

2015-11-12 15:37:32

Cách sử dụng máy uốn đai

1. Khi máy khởi động lên. Quý khách để biết hướng dẫn sử dụng màn hình nào thì bấm phím “0” trên duy nhất màn hình đó, lúc đó sẽ hiện ra màn hình hướng dẫn. Khi mà quý khách muốn quay trở lại màn hình cũ thì bấm phím “0” lần nữa.

2. Tại bất kỳ màn hình nào để quay trở về màn hình khởi động thì bấm phím “F”.

3. Bấm phím “↑”, hoặc nút “↓” để lật trang màn hình khác.

4. Chế độ chạy, hay là đơn vị cài đặt, hay là kích thướt sản phẩm: chỉ thay đổi được khi máy dừng.

5. Chú ý: màn hình hướng dẫn quý khách không cài đặt được thông số. Đối với mỗi một hình chỉ đáp ứng duy nhất với các phím điều khiển tương ứng theo màn hình đó bằng cách xem hướng dẫn sử dụng. Lưu ý những thông số do nhà sản xuất máy cài đặt thì quý khách không thể nhập được mà cần phải có mật mã.

 

Các bài cùng chuyên mục

Đối tác tin cậy